Toplum ve Hekim dergisinin yeni sayısı yayımlandı. Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları dosyası ile okurlarla buluşan sayıda son yıllarda çeşitli yönleriyle tartışılan bu başlığa dair çeşitli değerlendirmeler ve belgeler yer alıyor. 

Dosya editörlüğü Dr. Osman Öztürk, Prof. Dr. Nilay Etiler ve Prof. Dr. M. Murat Civaner tarafından yapılan dosyada "Gericilik Döneminde Tıbba “Alternatif” Dayatması", "Hekimin Modern Tıp Dışı Yöntemlere Yaklaşımı Nasıl Olmalı?", "Molekülden İlaca Ama Bitkiden Nereye?", "Bilime Karşı Yalancı Bilim (Pseudobilim) Örneği: Homeopati", "Sağlık Antropolojisi Açısından Geleneksel Tedavi Uygulamaları", "Halk Hekimliği ve Tamamlayıcı Alternatif Tıp Üzerine Bir Değerlendirme" , "Gericiliğin Kıskacında Sağlık", "Ziya Özel/Zakkum Olayı: Yazışmalardan TTB ve Merkezi Otorite Tutumu", "Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi (CPME)Tamamlayıcı ve Alternatif Uygulamalar Üzerine Tutum Belgesi", " Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliğine İlişkin TTB Tarafından Açılan Davanın Başvuru Metni", "Tıpta Uzmanlık Derneklerinin Geleneksel ve Alternatif Tıp Yönetmeliği Taslağı Hakkındaki Görüşleri" başlıklı yazılar yer alıyor.

Yazıların özetlerine, abonelik bilgilerine ve eski sayılara Toplum ve Hekim http://www.ttb.org.tr/thnew/ web sayfasından ulaşılabilir.