Bu sabah saatlerinde annesini, aşı yaptırmak için Balıkesir Ayvalık 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne getiren şahıs, zatürre aşı olmadığının açıklaması üzerine Aile Sağlığı Merkezi’nin aşı odasına girerek görevli hemşireyi darp etmeye başlamış, hemşireyi korumak için araya giren başka bir hasta yakınını bıçaklamıştır. 

Uyarıyoruz! Sağlık yöneticileri yaptıkları her açıklamanın etkisini ölçebilme sorumluluğunda olmalıdır. Gerekli hazırlıklar yapılmadan, yetersiz sayıda aşı gönderilmişken;  basına yapılan açıklamalar Aile Hekimliğinde yığılmalara neden olmuş, aşının COVID-19’dan koruduğu algısı ısrarları artırmış, şiddetin önünü açmıştır. Ayrıca Aşı dolaplarının bu uygulama için yeterli kapasitede olmaması ve personel yetersizliği sorunları çözülmeden bu kadar büyük bir nüfusun aşılama çalışmalarında sıkıntıları ve şiddeti artıracağını hatırlatırız.

Üzgünüz ve kırgınız! Sağlık sistemindeki her eksiklik ya da sorundan sağlık çalışanlarının şahsi olarak sorumlu tutulmasını, şiddete dönüşmesini kabul edemeyiz.

Ayvalık 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına ve yaralanan  hasta yakınına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Pandemi sürecinde yoğun tempo içinde çalışan sağlık çalışanlarımıza karşı halkımızın duyarlı olmasını, yetkililerin eksiklikler konusunda en kısa sürede gerekli önlemleri almasını bekliyoruz.

Çalışanını koruyamayan, halkın sağlığını koruyamaz!

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

TTB Aile Hekimliği Kolu