Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı kapsamında, tabip odalarının organizasyonuyla düzenlediği hekim buluşmaları sürüyor.

11 Mart 2017 Cumartesi günü Muğla Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldılar.

Prof. Dr. Raşit Tükel burada yaptığı konuşmada, 14 Mart öncesinde Türkiye sağlık ortamının ayrıntılı bir tablosunu çizdi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulandığı 2002 - 2015 yılları arasında hastane sayılarının artışına dikkat çeken Tükel, Sağlık Bakanlığı’na ait hastanelerin %11.8, üniversite hastanelerinin %40, özel hastanelerin ise %107.4 oranında arttığını söyledi. Yatak sayısının Sağlık Bakanlığı hastanelerinde %13.9, üniversite hastanelerinde %45.6, özel hastanelerde ise %252.3 oranında arttığını kaydeden Tükel, “Bu rakamlar büyük özel hastanelerin daha yüksek oranlarda açıldığını göstermektedir” diye konuştu.

Kışkırtılmış sağlık talebi

Kişi başı hekime müracaat oranının 2002’de 3.1 iken 2015’te 8.4’e çıktığını belirten Tükel, bu artışın da kışkırtılmış sağlık talebine denk düştüğünü söyledi. Tükel, dünyada MR çekimi sayısı en yüksek olan ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekti. Tükel, 2015 yılında acil servislere başvuru sayısının 110.915.407 olduğunu belirtirken, bu rakamın Türkiye nüfusundan fazla olduğuna dikkat çekti.

Genel Sağlık Sigortası’nda (GSS) son durumu, sağlıkta cepten ödemeler ve Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması hakkında bilgi veren Tükel, sağlık alanının neoliberal politikalara uygun şekilde nasıl dönüştürüldüğünü anlattı.

İş cinayetleri arttı

Prof. Dr. Tükel, Türkiye’de 2016 yılında en az 1970 iş cinayeti meydana geldiğini belirtirken, yılın ilk 6 ayında, ayda ortalama 155 iş cinayeti gerçekleşiyorken, Olağanüstü Hal (OHAL) sonrasında bu rakamın 172’ye yükselmesine dikkat çekti. Tükel, zaten kötü durumda olan işçi sağlığı ve güvenliği koşullarının OHAL sonrasında daha da kötüleştiğini söyledi.

OHAL sonrasında sağlık alanında kamudan ihraçlara da değinen Raşit Tükel, TTB bünyesinde Kamu İhraçları Komisyonu kurulduğunu bildirdi.

TTB’nin 14 Mart dolayısıyla yürüttüğü faliyetler hakkında da bilgi veren Tükel, hekimlerin 14 Mart taleplerini tekrarlayarak konuşmasını tamamladı.

16 Nisan demokratik bir Türkiye için fırsat

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz da, 14 Mart taleplerinin gerçekleşmesi için demokratik bir Türkiye'nin kaçınılmaz olduğunu, 16 Nisan referandumunun da bunun için bir fırsat yarattığını ifade etti. Yılmaz, ayrıca, OHAL ve Anayasa referandum sürecinde hekimlik değerlerini savunmanın ve mesleki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.