Mersin Tabip Odası, Dr. Zeki Sinan Doğan’ın görevine iade edilmesi için 22 Haziran 2018 tarihinde geniş katılımlı bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri temsilcilerinin yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, değişik partilerden milletvekili adayları ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş katıldı.

Mersin Tabip Odası Yönetim Kurulu eski üyesi ve tabip odası aktivisti olan Dr. Zeki Sinan Doğan hakkında savaş karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle Mersin Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmış ve ardından hakkında hiçbir açılmış dava/verilmiş ceza olmadığı halde aile hekimliği sözleşmesi Mersin Valiliği tarafından feshedilmiş, çalıştığı Alsancak Aile Sağlığı Merkezi’nden ilişiği kesilmişti. İdare ayrıca, Dr. Zeki Sinan Doğan’ı memuriyetten çıkartılması istemi ile Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na (SB-YDK) sevk etmişti. Dr. Doğan SB-YDK tarafından istenen yazılı savunmayı süresi olan 10 gün içinde vermiş ve sözlü savunma talebinde bulunmuştu. Sözlü savunmanın verilmesinin ardından memuriyetten çıkartma ile ilgili karar netleşecek.

“Bugün ne yazık ki bir haksız, hukuksuz uygulamayı sizlerle paylaşmak için bu basın açıklamasını yapmak zorunluluğunu duyduk” diyerek sözlerine başlayan Mersin Tabip Odası ve SES Mersin Şubesi adına açıklamayı okuyan MTO Başkanı Dr. Mehmet Antmen, yarısı karikatür, yarısı da sosyal medyada paylaşılan haberlerden oluşan facebook paylaşımları nedeniyle 28 yıllık hekim olan Dr. Doğan’ın sözleşmesinin feshedildiğini ve memuriyetten çıkarılma tehdidi ile de karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dr. Antmen, “Soruşturmayı yapan yetkili, bildiği bütün yasadışı örgütleri yan yana yazarak ortada bir suç varmış havası vermeye çalışmıştır. Bu iddia iki büyük çelişki içermektedir. Birincisi böyle bir suçlama bağımsız mahkemelerin verebileceği bir karardır. İkincisi ise bütün örgütlerin aynı anda propagandasını yapmak hukukun doğasına aykırıdır. Doğan’ın suçsuz olduğuna yürekten inanıyoruz. Soruşturmalar biran önce geri alınmalıdır ve sözleşmesi yenilenmelidir” diye konuştu.

Basın açıklamasına katılan TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Yaşar Ulutaş, içinde bulunduğumuz ortam nedeniyle birçok meslektaşımızın işlerinden edildiğini, “daha çok demokrasi, daha çok özgürlük” diyen zihniyetin kendinden farklı olana, kendinden farklı söylemlere tahammül edemediğini belirtti. Sendikalar, demokratik kitle örgütleri, meslek örgütleri ve hak örgütleri üzerinde büyük bir baskı ve yıldırma çabaları olduğuna değinen Dr. Ulutaş bir an önce bunlara son verilmesini ve hukuksuz bir şekilde görevlerinden alınan meslektaşlarımızın derhal görevlerine iade edilmesini talep etti.