Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından Prof. Dr. Nusret Fişek anısına iki yılda bir verilen Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü jürisi belirlendi. Amacı "Türkiye’de halk sağlığı alanındaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunan ya da toplumsal sorunların çözümüne yeni ve önemli katkılar sağlayan bilimsel ve özgün çalışmaları ve onların yürütücülerini ödüllendirerek, başta genç araştırmacılar olmak üzere halk sağlığı disiplini ile ilgili çalışmalar yürütenleri bu alanda araştırma yapmak için güdülemek ve halk sağlığının gelişmesine katkıda bulunmak" olarak belirlenen ödül, Ödül Yönergesi esaslarına göre veriliyor (http://www.ttb.org.tr/halk_sagligi/nusret-fisek-odulleri/).  Ödül başvuruları ve aday önercek kurumların önerileri 31 Temmuz'a kadar yapılabiliyor. 

Yönergeye göre jüri yedi kişiden oluşuyor. 

2018 yılı Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü  jüri üyeleri:

Dr. Bülent Nazım Yılmaz

Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış

Prof. Dr. Ferda Özyurda

Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz

Prof. Dr. Türkan Günay

Prof. Dr. Nilay Etiler

Doç. Dr. Emel İrgil