Türk Tabipleri Birliği (TTB), Filistin-İsrail bölgesinde süregelen şiddet ile ilgili İsrail Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Zion Hagai’ye 14 Ekim 2023 Cumartesi günü bir mektup gönderdi.

TTB’nin evrensel tıbbi etik, insan hakları ve insancıllık ilkelerini koruyan ve savunan bir örgüt olduğu vurgusuyla başlayan yazıda; hiçbir milliyet, din veya etnik köken gözetmeden, hastaların iyilik halinin ve insan yaşamının korunmasının hekimler için öncelikli olduğu hatırlatıldı.

Yazıda, İsrail Tabipleri Birliği’nden şu konularda çaba göstermesi talep edildi:

  • “Konumları ve aidiyetleri gözetilmeksizin, ihtiyacı olan herkese tıbbi ve insani yardımın engellenmeden ulaştırılmasını savununuz ve talep ediniz. Tıbbi tarafsızlık ilkesini öne çıkarınız, yerel sağlık hizmeti sunanların çatışmalardan etkilenen tüm bireylere herhangi bir ayrım gözetmeden hizmet sağlamasını teşvik ediniz.”
  • “Çatışmanın tüm taraflarını, çatışma bölgelerinde sivil halkın ve sağlık çalışanlarının korunmasını şart koşan uluslararası insan hakları hukukuna uymaya çağırınız.”
  • “Uluslararası kuruluşları, çatışmanın barışçıl bir çözüme ulaşması amacıyla yapılacak diyalog ve müzakerelere aracı olmaya teşvik ediniz. İsrail-Filistin çatışmasının tarihi ve siyasi bağlamının çetrefilliğini anlıyoruz ancak hekimler olarak, yaşam hakkını ve ihtiyacı olanlara tıbbi bakım sağlanmasını savunmanın özgün ve ahlaki görevimiz olduğuna kuvvetle inanıyoruz.”
     

Bölgenin aciliyet taşıyan sorunlarına eğilme ve acil eyleme geçme çağrısının da yer aldığı metin, şiddetten etkilenenlerin yaşadığı acı ve zorlukları hafifletecek her türlü işbirliğine hazır olunduğu vurgusuyla sona erdi.

Mektubun Türkçe çevirisi için tıklayın.

Metnin İngilizce orijinali için tıklayın.