Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Türkiye’de icap nöbeti uygulamasının haftanın 7 günü 24 saate varan sürelerde çalışmayı dayatma noktasına geldiğine dikkat çekerek, hekimlerin mevzuattaki koşullar bulunmadan, altyapı ve kadro koşulları sağlanmaksızın sürekli icap nöbetine zorlanmasının çalışma hakkı ihlali olduğunu bildirdi.

TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili olarak gönderilen yazıda, branşında tek olan hekime sürekli icap nöbeti tutturulamayacağına dair Danıştay kararı, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun icap nöbetinin hukuka aykırılığına yönelik değerlendirmesi ve uluslararası sözleşmeler hatırlatılarak, icap nöbeti uygulamasının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi istendi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.