TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Eskişehir Tabip Odası ev sahipliğinde planlanan VIII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi “Kadınlar İçin Nasıl Bir Sağlık Sistemi?” başlığıyla 1-3 Mart 2024 tarihlerinde Eskişehir'de yapılacaktır.

“Neoliberal patriyarkal sağlık politikalarının kadınlar ve kadın sağlığına yaklaşımı nasıldı? Kadınlar için nasıl bir sağlık sistemi olmalı? Kadınlar nasıl bir sağlık sistemi istiyor?” soruları çerçevesinde planlanan sosyal bilimler ve tıp alanından konuşmacıların yer alacağı tema oturumlarının, sözel ve poster bildiri oturumlarının bilgi paylaşımı ve verimli tartışmalarla hepimizi zenginleştireceği VIII. Kongremizin, amacına ulaşmasında çok değerli katkılar sağlayacağı umuduyla tüm kadınları aramızda görmekten onur duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu

Kongre programı için tıklayınız.
Kongre kaydı için tıklayınız.