2-4 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin birlikte düzenlediği "4. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ" kitabı yayınlandı.

 

 

 

 

 

Kongre kitabı için tıklayınız...