Türk Tabipleri Birliği tarafından, Kasım 2017 başlatılan  Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 2018 yılında da sürdürülecektir. Kurslar, yeterli başvuru sayısına ulaştığında  farklı illerde çok merkezli olarak yapılmaktadır. Eğitimler için başvurular alınmaya devam etmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, hekimlik ve sağlık alanına yönelik uygulama bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir uygulamalı eğitim programı yürütmektedir. Bu nedenle;

  • Hekimlerin
  • Sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının

başvuruları kabul edilmektedir.

Hukukçu eğiticiler yanında hekim eğitici havuzuna ilgili alanların temsilcileri de  eklenerek eğitici ekibi zenginleştirilmektedir.

Her biri en fazla 24 kişiden oluşacak olan sınıflar kendi içinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanları yönünden ilişkili alanlar dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

Bilindiği gibi Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası 3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca hekimlerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmek için zorunlu bir belge haline getirilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak geliştirilen uygulama içeriği ile hekimlerin yürüttükleri soruşturmalarda veya kendileri hakkındaki soruşturmalarda katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu nedenle mahkemelerde bilirkişilik yapmayı düşünmeyen hekimlerin de çalışma yaşamlarında kullanabilecekleri bilgiler içermesi nedeniyle katılabilecekleri bir eğitim sürecidir.

Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır. Ayrıca üç yılda bir yenileme eğitimlerinin alınması koşulu da getirilmiştir. Bu nedenle başvurucuların eğitim gruplarına alınmasında beş yıllık kıdem koşulunu taşıyan hekimlere öncelik verilecektir.

Bilirkişi Yönetmeliği uyarınca bilirkişilik engeli olarak sayilan; disiplin yönünden meslek  ya da sanat icrasından geçici ya da sürekli olarak yasaklanma cezası almış olanların kurs başvurusu kabul edilmemektedir

Eğitimin süresi 4 (dört) gün ve 24 ders saatidir.

Eğitim ücreti Türk Tabipleri Birliği (aidat borcu olmayan Tabip Odası) üyesi olanlar için  KDV dahil 700.00 TL, üye olmayan başvurucular için 900.00 TL olarak belirlenmiştir.

Kurs başvuruları için aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvuranların sayısı ve uzmanlık alanlarına göre gruplandırma çalışması yapılacak, kurs programına göre geri dönüş yapılacak, katılacak kişilere hesap numarası bilgisi iletilecektir.

Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 

Başvuru formu için tıklayınız

Yönetmelik için tıklayınız

Genelge No 169 için tıklayınız