Balıkesir Tabip Odası, 23 Kasım 2020’de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması talebiyle 25 Ocak 2021 günü bir basın toplantısı düzenledi.

Tabip odasının yöneticileri ve üyelerinin katıldığı basın toplantısı Dr. Şeyhmus Gökalp’in hiç tanışmadığı, hiç karşılaşmadığı bir gizli tanığın ifadeleri 1,5 yıl sonra esas alınarak gözaltına alınıp tutuklandığı belirtilerek başladı ve şu ifadelerle devam etti:

“Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve tutuklamasını gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut bir eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından gizli tanık beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın, hukuk dışı bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak serbest bırakılması talebi mahkemece reddedilmiştir.”

Özellikle pandemi döneminde kamu yönetiminin yetersizliğini, yanlışlarını, eksiklerini ve başarısızlığını görünür hale getiren, şeffaflığı savunarak yurttaşların gerçekleri görmesine gayret gösteren TTB’nin yıpratılmak istendiğini ifade eden Balıkesir Tabip Odası yönetimi, tüm bu saldırılara karşı geçmişte olduğu gibi bugün de halkın sağlık hakkını savunacaklarını ve gerçekleri dile getireceklerini söyledi.

Dr. Şeyhmus Gökalp’in evrensel hukuk normlarına göre adil ve tutuksuz yargılanması çağrısı yapılan basın açıklamasının son bölümünde Ankara’da özlük haklarını talep eden sağlık çalışanlarına dönük polis saldırısı da kınandı.