Türk Tabipleri Birliği’nce düzenlenen “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep-Kilis, Hatay, Isparta-Burdur, İstanbul, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, tabip odalarından ve TTB’den yaklaşık 60 temsilci katıldı.

Tabip odaları seçimlerinin tamamlanmasının ve 2016-2018 döneminde görev alan yöneticilerin belirlenmesinin ardından, çalışmaların olabildiğince ortak, mevzuata uygun ve hekimlik ortamının gereksinimlerine yönelik olarak yürütülebilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, örgüt yöneticilerinin günlük etkinliklerini yürütürken sık karşılaştıkları sorunlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın açış konuşmasıyla başladı. TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener’in, “TTB ve Sağlık Politikaları” başlıklı bir sunum gerçekleştirmesinin ardından “Oda Yönetim Kurulu Çalışmaları” başlıklı oturuma geçildi. Oturumda, Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin görev paylaşımından, paylaşılan görevleri izlemelerine, üyelerle ve oda çalışanlarıyla iletişimlerine, yazışmalar, arşiv, dokümantasyon ve diğer görevlere uzanan başlıklarda bilgi aktarımında bulunuldu.

“Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem”, “Tabip Odaları Mali İşlemler: Önemli Noktalar” ve “Tabip Odası Çalışmalarında Hukuksal Rehberlik” başlıklı oturumlarından ardından toplantı sona erdi.