Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, 23 Aralık 2021 günü Türk Eczacılar Birliği’ni (TEB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu ile TEB Başkanı Ecz. Arman Üney, TEB II. Başkanı Ecz. İhsan Orkun Yılmaz, TEB Genel Sekreteri Ecz. Saygın Garğın, TEB Merkez Heyeti üyesi Ecz. Birgül Nasırlıoğlu Kara, TEB Merkez Heyeti üyesi Ecz. Ali Erdem ve TEB Denetleme Kurulu üyesi Ecz. Ümit Kayaalp katıldı.

Görüşmede TEB’in 43. Dönem Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu’na başarı dilekleri ile dayanışma duyguları iletilirken; sağlık, tıp ve eczacılık alanındaki gündemler değerlendirildi.