Sağlık meslek örgütü ve sendika temsilcilerinden oluşan bir heyet, 17 Ağustos 2015 tarihinde Lice Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, KESK Diyarbakır Dönem Sözcüsü Muhsin Uyanık, SES Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Ramazan Kaval ve İnsan Hakları Derneği Bölge Temsilcisi Abdülselam İnceören’den oluşan heyet, Lice Devlet Hastanesi çalışanlarıyla bir toplantı yaptıktan sonra, Lice Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevin Ulucan ile görüştü. Heyet ziyaret ve görüşme sonuçlarını raporlaştırdı.

Rapora ulaşmak için tıklayınız…