Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) tarafından 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu”nun kitabı yayımlandı.

Kitapta sunuş ve kurum temsilcilerinin açılış konuşmalarının dışında sempozyum boyunca “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ekonomi Politiği”, “İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Yaşanan Sorunlar ve Nedenleri”, “Salgınlar Çağında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanının Gündem ve Mücadele Alanları”, “İşçi Sağlığı ve Güvenliğinde Nasıl Bir Mücadele?” başlıklı oturumlarda alanında uzmanlardan oluşan 19 kişinin konuşması ve forum bölümündeki tartışmalar yer aldı.

Kitap, sempozyumun düzenlenmesinde büyük emeği olan ve 16 Ocak 2024 günü yitirdiğimiz dönemin TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Metehan Akbulut’a adandı.

Sempozyum kitabı için tıklayın.

Sempozyum haberi, kayıtları ve sunumları için tıklayın.