Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, sağlık alanında artan şiddet olaylarıyla ilgili olarak, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’dan randevu istedi.

TTB Merkez Konseyi’nden Yıldırım’a gönderilen randevu talep yazısında, TTB’nin sağlık alanında şiddetin artmasıyla ilgili tespitlerine yer verilerek, konunun çözümü için acil adım atılması gerektiği vurgulandı.

TTB Merkez Konseyi ve 28 tabip odasının yöneticilerinin, 28 Temmuz 2018 tarihinde yaptıkları toplantıda, şiddetin nedenleri ve çözüme yönelik taleplerin yayımlandığına yer verilen yazıda, TTB’nin uzun süredir dile getirdiği, Türk Ceza Yasası’na ek madde önerisinin de bir an önce yasalaştırılması gerektiği hatırlatıldı.

Yazıda, daha vahim olaylar yaşanmadan konunun acilen TBMM gündemine alınması ve konunun doğrudan aktarılabilmesi için TBMM Başkanı Yıldırım’dan randevu istendi.  

Binali Yıldırım’a gönderilen yazı için…