TTB Halk Sağlığı Kolu’nca düzenlenen 28. Gezici Eğitim Semineri (GES) 26 Eylül - 2 Ekim 2016 tarihlerinde yapıldı. “Marmara ve Trakya Bölgesi Çevre Sağlığı Sorunları ve Çevre Mücadeleleri” konulu GES’in 26 Eylül tarihinde İstanbul Tabip Odası'ndaki açılışı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından gerçekleştirildi.

GES kapsamında İstanbul’dan sonra Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir illeri ziyaret edilerek, çevre sorunları yerinde incelendi. Çeşitli tıp fakültelerinin halk sağlığı anabilim dallarından 20 araştırma görevlisinin katıldığı GES’in eğitim yönlendiriciliğini Dr. Ahmet Soysal ve Dr. Seval Alkoy yürüttü. Gezici Eğitim Semineri'nin son gün uygulaması Balıkesir'de gerçekleştirildi.

1 Ekim 2016 Cumartesi günü Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin de katılımıyla çevre örgütleri adına Dr. Kadir Dadan tarafından, Bandırma’da Kömürlü Termik Santral, Etibor, BAGFAŞ ve Manyas'da göl kirliliği ile ilgili sunumlar yapıldı.

Aynı gün saat 18.00'de Balıkesir Tabip Odası toplantı salonunda Balıkesir Akademik Odalar Birliği temsilcileri ile Paşaköy’de kurulması düşünülen kömürle enerji sağlanması düşünülen işletme ve Balıkesir’de çevre kirliliğine neden olan kaynaklar ile insan ve halk sağlığı üzerine olan etkileri tartışıldı.

TTB Halk Sağlığı grubu adına Dr. Seval Alkoy da Trakya ve Marmara bölgesinde İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Bursa ile ilgili çevre sağlığı sorunlarını ve yerinde yaptıkları incelemeleri paylaşarak, olası çevre felaketleri hakkında bilgi verdi.

2 Ekim 2016 günü de TTB Halk Sağlığı Kolu ve Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesinin katılımı ile Balya’da bulunan eski maden yatakları ve atıklarının çevreye zararlarını yerinde görmek amacı ile inceleme ziyareti gerçekleştirildi.

TTB Halk Sağlığı Kolu 28. GES sonucu raporlaştırılarak, tüm hekimlere ve kamuoyuna sunulacak.