Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından düzenlenen İnterseks Çalıştayı, 2 Aralık 2023’te Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) gerçekleştirildi. Sağlık emek-meslek örgütleri ile LGBTİQ+ derneklerinin temsilcileri, hekimler/sağlık emekçileri, tıp öğrencileri ve LGBTİQ+ aktivistlerinin katıldığı çalıştayda intersekslerin sağlığa erişimde yaşadıkları hak ihlalleri ve çözüm önerileri konuşuldu.

Çalıştayın açılış konuşmalarını TTB Merkez Konseyi ve ATO LGBTİQ+ Çalışma Grubu’ndan hekimler yaptı. Çalıştayın ilk oturumunda ATO LGBTİQ+ Çalışma Grubu neden böyle bir çalıştaya ihtiyaç duyulduğunu anlattı. İntersekslerin sağlık ortamlarındaki hak ihlali deneyimlerini paylaştığı ikinci oturumda interseks aktivistleri Belgin Günay, Yasemin Bahar ve Şerife Yurtseven interseks özne olarak kendi deneyimlerinden bahsetti ve hekimlerin interseks odaklı hizmet verebilmeleri konusunda çözüm önerileri ile taleplerini sundu.

Çalıştayın üçüncü oturumunda TTB ve ATO’dan hekimler rıza dışı tıbbi müdahalelerin tarihini ve günümüzdeki durumunu özetlerken, sağlık çalışanlarının önerilerinden bahsetti.

Çalıştay, Kaos GL’den Seçin Tuncel, Murat Köylü ve Pembe Hayat’tan Can Eren’in kolaylaştırıcılığını yaptığı forum ile sona erdi. Forumda çözüm önerilerine ilişkin tartışmalar yürütülürken ileriye dönük yapılabilecekler de ele alındı.

Çalıştayın bileşenleri ise şöyle:

Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası (ATO) LGBTİQ+ Çalışma Grubu, Toplumcu Diş Hekimleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi, LGBTİQA+ Tıp Öğrencileri Ağı, 17 Mayıs Derneği, Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), İnter Dayanışma İnisiyatifi, Kaos GL Derneği, Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) Ankara Şubesi.