Dünya Tabipler Birliği (DTB) Genel Kurulu 19-22 Ekim 2016 tarihlerinde Tayvan’ın başkenti Taipei’de yapıldı. DTB üyesi 51 ulusal tabip birliğinden temsilcilerin katıldığı DTB Genel Kurulu’nda Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) Dr. Raşit Tükel temsil etti.

İlk olarak 28-20 Nisan 2016 tarihlerinde Buenos Aires’de gerçekleştirilen ve önceki dönem TTB Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve Dr. Murat Civaner’in TTB’yi temsilen katıldığı DTB 203. Konsey Oturumu’nda görüşülerek onaylanan  “2019 yılında Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nun İstanbul’da yapılması” önerisi, 22 Ekim 2016 tarihinde DTB Genel Kurulu’nda onaylanarak kesinleşti.