10-12 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen 67. Büyük Kongre’de seçilen 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu.

TTB Merkez Konseyi, 17 Haziran 2016 günü yaptığı ilk toplantısında görev dağılımını şöyle belirledi:

Başkan: Dr. Mehmet Raşit Tükel

İkinci Başkan: Dr. Sinan Adıyaman

Genel Sekreter: Dr. Mehmet Sezai Berber

Muhasip: Dr. Hande Arpat

Veznedar: Dr. Selma Güngör

Üyeler: Dr. Mustafa Taner Gören, Dr. Dursun Yaşar Ulutaş, Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Ayfer Horasan, Dr. Funda Obuz, Dr. Bülent Nazım Yılmaz