Toplum ve Hekim Dergisi’nin Mayıs-Haziran 2021 sayısı yayımlandı. COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri başlıklı dosyanın ilk bölümünü içeren sayıda, pandemiyi toplumsal yönüyle ele alan ve genel değerlendirmeleri içeren altı yazı yer alıyor. Editörlüğü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu tarafından yapılan dosya çalışması tamamlandığında, COVID-19 pandemisinde sağlık sistemlerinin durumu ülke örnekleri üzerinden çeşitli yönleriyle ele alınmış olacak.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 43 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelere de internet sayfasından tam metin ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim/ adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.