Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nca düzenlenen “Kadın Hekim Olmak” Çalıştayı, Antalya Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Konyaaltı Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.

Uzmanlık dernekleri ve tabip odaları temsilcileri yanı sıra Türk Eczacılar Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcilerinin de katılımıyla yapılan iki günlük çalıştayda, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve sağlık uğraşlarında süregelen erkek egemen yapıdan kaynaklanan sorunlar kapsamlı olarak masaya yatırıldı.

Çalıştayın ilk gününde, açılış konuşmalarının ve Dr. Hafize Öztürk Türkmen tarafından gerçekleştirilen “Tarihin Dikenli Yollarında Kadın Hekim Olmak” başlıklı konferansın ardından çalışma grupları oluşturuldu. Program çerçevesinde büyük ölçüde deneyim ve tanıklıkların aktarımına dayanan tartışmalar, farklı uzmanlık ve uğraş alanlarından yaklaşık 60 kadın katılımcı tarafından sekiz çalışma grubunda yürütülmüştür.

İkinci gün programı, Bergama’da siyanürlü altın madeni işletilmesine karşı yürütülen direnişi konu edinen belgesel film gösterimi ve yönetmen Petra Holzer Özgüven’in söyleşisi ile başladı. Daha sonra grup raportörleri tarafından yapılan sunumlarda ise, sekiz çalışma grubunun raporları paylaşılarak, çalıştayın tüm katılımcılarından gelen katkılarla zenginleştirilerek tartışıldı.

Çalıştayın Sonuç Raporu için tıklayınız.