TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu ve İstanbul Tabip Odası üyeleri Dr. Süheyla Ağkoç ve Dr. Mehmet Kaya, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, SES Genel Sekreteri Birsen Seyhan, SES Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Selma Atabey, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı ve Şırnak Tabip Odası yöneticilerinden oluşan bir heyet, sağlık kurumlarının ve sağlık çalışanlarının durumunu incelemek üzere 6 Mart 2016 Pazar günü Cizre’ye giderek çeşitli görüşme ve temaslarda bulundu.

İlk olarak Cizre Belediyesi’ni ziyaret eden heyet, burada Cizre Belediyesi yetkilileri, HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Eski BDP milletvekili Aysel Tuğluk ile görüştü. Görüşmenin ardından Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne geçerek, burada görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir toplantı yapan heyet, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’nin üçüncü katının tümüyle güvenlik güçlerine tahsis edildiğini ve bu kata girişin yasak olduğunu, hastanede acil poliklinik hizmetinin verildiğini tespit etti. 

Hastanede sağlık çalışanlarıyla yapılan görüşmede, Cizre Devlet Hastanesi hekim ve diğer sağlık personelinin sokağa çıkma yasakları süresince 10'ar günlük aralarla hastanede yatıp-kalktıkları, hastaneye giriş çıkışlarında üstlerinin arandığı öğrenildi. Hastanede sağlık çalışanlarının zor koşullarda özveriyle görev yapmalarına karşın, sokağa çıkma yasağı süresince çatışma ortamı nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimin büyük oranda aksadığı belirlendi. 

Heyet ardından Özel Cizre Tıp Merkezi, Özel Botan Hastanesi, 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ve Cizre Belediyesi Bişeng Sağlık Merkezini ziyaret etti. TSM’nin kapalı olduğu, Bişeng Sağlık Merkezi'nin ise hasar görmediği ve faaliyetini sürdürdüğü belirlendi.  Özel Botan Hastanesi, Özel Cizre Tıp Merkezi ve 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nin ise çatışmalar dolayısıyla kullanılamaz ve sağlık hizmeti sunulamaz halde olduğu gözlendi. 

Heyet son olarak, sokağa çıkma yasakları sırasında, sokak ortasında vurulan 65 yaşındaki bir kadın komşusuna tıbbi müdahalede bulunmak isterken keskin nişancılar tarafından katledilen sağlık çalışanı Aziz Yural'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İncelemenin sonuçları ayrıntılı bir rapor ile önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacaktır.