TTB Merkez Konseyi, yeni dönemin ilk Bölge Tabip Odaları Toplantısını 16.09.2018 gerçekleştirdi. Batman Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, Merkez Konsey üyeleri Dr. Ayfer Horasan ve Dr. Halis Yerlikaya katıldı.  Toplantıya Ağrı, Van-Hakkari, Muş, Bitlis, Siirt, Mardin, Diyarbakır Şırnak ve Batman Tabip Odalarından temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz yaptı. Yılmaz, Türkiye’deki sağlık ortamını değerlendirdiği konuşmasında, TTB’nin mevcut faaliyetleri ve önümüzdeki dönem çalışma programı, planlaması hakkında bilgi aktardı. Dr. Yılmaz konuşmasında Türkiye’de sağlık politikalarının OHAL koşullarında bölgedeki yansımalarına değinerek;  ihraç edilen ve ataması yapılan-yapılmayan hekimlerin hizmet sunumundan uzaklaştırılmasının bölgede sağlık hizmeti sunumuna olumsuz etkilerinin altını çizdi. Özellikle ataması yapılmayan ve ihraç edilen hekimlerin hekimlik mesleğine geri dönmesine dair mücadelenin TTB’nin öncelikleri arasında olduğunu aktardı. Ayrıca odaların illerinde komisyon düzeyinde yaptıkları çalışmaların TTB Merkez Konseyi tarafından da takip edildiği bilgisini vererek, illerdeki bu çalışmaların çok değerli olduğunu ve  TTB Merkez Konseyi’nin beklentilerini paylaştı.

Merkez Konsey üyeleri Dr. Yerlikaya ve Dr. Horasan da bu çerçevede; TTB Merkez Konseyi’nin ve bölge odalarının yapabileceği çalışmalara dair önerilerini aktardı. Odalardan gelen yönetici ve temsilciler illerinde yürüttükleri faaliyetleri aktardılar. Oda yöneticileri başta adli tabiplik olmak üzere OHAL ve KHK’lerin hekimlere ve sağlık alanına olumsuz etkilerini ifade edip önerilerini dile getirdiler. Ayrıca bölgede yoğun olarak yaşanan hak ihlallerine karşı taleplerini belirttiler.

Toplantıda konuşmacılar AKP iktidarının sağlık politikalarının en çok kendi illerini olumsuz etkilediğini, son yaşanan şarbon nedenli ölümün de bunun bir kanıtı olduğunu belirttiler.

Toplantı iki yıllık çalışma takvimi ve planlamalarına dönük sunumlar ile sona erdi.