Türk Tabipleri Birliği, İngiltere'de süren genç hekim eylemleri nedeniyle Britanya Tabip Birliği'ne destek mektubu gönderdi. TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu ile TTB Aile Hekimliği Kolu, İngiltere'deki hekim grevine ilişkin açıklama yaptı.  

Britanya Tabip Birliği'ne gönderilen mektup için tıklayınız.

 

İNGİLTERE’DEKİ HEKİMLERİN HAKLI DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ!

İngiltere’de başbakan David Cameron’un başını çektiği kabinede Sağlık Bakanı Jeremy Hunt tarafından ‘mesai saatlerini düzenleme’ adı altında hafta sonları ve resmi tatillerin de normal mesai sayılmasını planlayan yasa üzerine düzenlemenin hedefi olan asistan hekimler uyarı grevlerinden sonra toplu iş bıraktı.

Gebelik izinleri ve poliklinik saatlerinin esnekleştirilme yasasına karşı asistan hekimler oylamaya gitmiş, asistan hekimlerin %76’sının katıldığı oylamada %86 oy ile grev kararı çıkmıştı. Daha önce gerçekleştiren dört iş bırakma eylemi kazanımla sonuçlanmamış olan asistan hekimler toplu iş bırakma kararını 26-27 Nisan 2016 tarihlerinde ‘Şimdi dinleme sırası sende Jeremy! sloganıyla gerçekleştirdi. Bugünlerde sadece acil hastalara bakıldı. Asistan hekimlerin %80’den fazlasının destek verdiği bu süreçte toplamda yaklaşık 113.000 poliklinik muayenesi ve 12.700 acil olmayan ameliyat iptal edildi. Her ne kadar sağlık bakanı Jeremy Hunt hekimlerin maaşlarında %11-13’lük bir artış olacağını belirtse de bu rakamın sadece maaşlar üzerinden olacağı ve ek gelirlerdeki kesintilerle asistan hekimlerin gelir kaybına uğrayacağı öngörülmektedir. Bu toplu iş bırakma eylemi üzerine İngiltere’deki çoğu siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başbakan David Cameron’a ve sağlık bakanı Jeremy Hunt’a asistan hekimlerle masaya oturma çağrısı yaptı.

Ülke tarihinin en büyük grevlerinden olan ve çalışma şartlarının ele alındığı İngiltere’de 55 bin pratisyen ve uzmanlık öğrencisi hekimin emeklerinin karşılığını almak için yaptıkları bu eylemleri ilgiyle izliyor ve anlamlı buluyoruz.

Sağlık alanında özelleştirme ve neo-liberal politikaların tüm dünyada giderek hâkim hale geldiği ve bu politikanın ürünü olarak hekimlerin gün geçtikçe yoksullaştığı ancak aynı zamanda hakları için bir araya gelerek mücadeleyi yükselttiği günleri hep birlikte yaşıyoruz.

İngiltere’de National Health Services tarafından hekimlerin çalışma yaşamını düzenleyen ILO sözleşmelerinden ve Uluslararası İnsan Hakları Hukukundan kaynaklanan haklarının gasp edilerek ücretlerinin azaltılması yoluyla emek sömürüsünün yoğunlaştırılmasını kaygı verici buluyoruz.

İngiliz hekimlerin görevlerinin ne kadar zor ve emek yoğun olduğu ortadadır. Bu mücadelenizde Türkiye’de yaşayan tüm hekimler olarak sizleri yürekten destekliyoruz. 

TTB ASİSTAN VE GENÇ UZMAN HEKİMLER KOLU

TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU