Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 24 Kasım 2018 Cumartesi günü Ankara’da TTB Merkez Konseyi üyeleri, TTB kol ve çalışma gruplarından temsilciler ve tabip odaları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara Tabip Odası’ndan Dr. Filiz Ünal ve Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik’in Divan’a seçilmesinin ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın açış konuşmasına geçildi.

Türkiye’de sağlık ortamında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendiren Sinan Adıyaman, TTB Merkez Konseyi’nin sağlık alanında artan şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda Temmuz ayından bu yana yaptığı çalışmaları aktardı. TTB Merkez Konseyi olarak, sağlık alanında şiddet yasasının çıkarılması konusunda gerek siyasi partiler, gerekse TBMM düzeyinde yürüttükleri faaliyetleri anlatan Adıyaman, bu süreçte şiddetin önlenmesi ile ilgili gerçekçi bir adım beklerken, içinde binlerce hekimi haksız, hukuksuz bir şekilde mesleklerini yapamaz hale getiren, TTB’nin zayıflatılmasına yönelik yasal değişiklikleri içeren ve üstüne üstlük sağlıkta şiddete önleyecek en küçük bir çözüm içermeyen 44 maddelik bir Torba Yasa önerisi ile karşılaştıklarını kaydetti.

Torba Yasa’nın 5. maddesinde yer alan hekimlik yapılmasına dair kısıtlama ve yasaklamaların Anayasa’ya, evrensel hukuk normlarına ve hepsinden önemlisi hekimliğin esasını oluşturan etik ve tıbbi deontolojik kurallar ile bütünüyle çelişen bir içerikte olduğunu vurgulayan Adıyaman, “Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. KHK’ler ve stratejik işler dışında güvenlik soruşturmaları kaldırılmalıdır” diye konuştu. Adıyaman, tüm bu süreçte TTB’nin yanında olan ve güçlü bir şekilde TTB faaliyetlerini destekleyen tüm tabip odalarına teşekkür etti.  

Ekonomik krizin sağlık alanındaki etkilerine de değinen Sinan Adıyaman, sağlık alanındaki önemli başlıklardan biri olan şehir hastaneleriyle ilgili son gelişmeleri de paylaştı.

Adıyaman’ın ardından, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz da, Haziran 2018’de gerçekleştirilen TTB Genel Kurulu’ndan bu yana TTB bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Av. Mustafa Güler’in, Sağlık Torba Yasası’nda yer alan kritik düzenlemelere ilişkin hukuki paylaşımıyla süren toplantı, katılımcıların sağlık ortamına ilişkin değerlendirmeleri, 14 Mart etkinlikleri ve bu süreçte öne çıkarılacak taleplere ilişkin aktarımların ardından sona erdi.

Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın konuşması için…

Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın sunumu için…