Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Nursel Şahin, Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Taha Karaman ve Isparta-Burdur Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri Burdur’da hekimleri/sağlık emekçilerini ziyaret etti.

Burdur’daki aile sağlığı merkezlerini ve Burdur Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden heyet, hekimler/sağlık emekçileri ile bir araya geldi. Buluşmalarda sağlıkta şiddet başta olmak üzere çalışma koşullarındaki olumsuzluklar, hasta bakma sürelerinin kısa olması ve performansın getirdiği sorunlar ile hekimlerin/sağlık emekçilerinin ekonomik ve özlük haklarının yıllar içindeki gaspı, idarecilerin hekimler üzerindeki baskısı gibi sorunlar konuşuldu.

Hekimlerin/sağlık emekçilerinin sahada oldukça yoğun çalıştığının gözlendiği ziyaretlerde sorunları dile getirmek için daha güçlü ve etkin eylem önerileri sunuldu. Ziyaretlerde hekimler tarafından sağlıkta şiddet konusunda Sağlık Bakanlığı’nın aktif tutum alması gerektiği dile getirilirken etkili bir şiddet yasasının çıkarılması ve uygulanmasının yanı sıra çalışma ortamlarının güvenli hale getirildiği, çalışma koşullarının iyileştirildiği, hasta sayısı ile ölçülmeyen ve hastaya yeterli zamanın ayrılabildiği, performansa veya döner sermayeye göre değil emekliliğe yansıtacak tek ücretin olduğu bir sağlık sisteminin gerektiği konuşuldu.

Burdur Devlet Hastanesi’ndeki hekimler, hastane yönetimi tarafından daha fazla hasta bakmaya zorlandıklarını aktarırken; Ökten ve Şahin ise yaşadıkları sorunlar karşısında hekimlerin yalnız olmadığını, TTB'nin ve tabip odasının her türlü hukuki ve idari girişimde bulunacağını dile getirdi.