Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin altıncısını 12 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

Hibrit gerçekleşen toplantının açılışında TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, TTB ve tabip odalarının tüm olanaklarla hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması için gayret gösterdiklerini; özellikle Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana tabip odalarının bu konuda çalışmalar yaptığını aktardı. Mersin Tabip Odası’nda  hekimler ve yakınlarının barınma ihtiyaçlarına ilişkin beş kişilik komisyon oluşturulduğunu dile getiren Bahadır, hekim ve yakınlarının taleplerinin karşılandığını sözlerine ekledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ise, depremzede hekimlerin öncelikli olarak idari izinli sayılmaları, çalışmaya devam etmek isteyenlerin görevlendirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı’na iletilen uyarılar neticesinde bakanlığın, 12 Şubat 2023’te TTB’den gönüllü hekim listesini istediği bilgisini paylaştı. Korur Fincancı, “Bakanlığa ulaşma çabalarımız bugün karşılık buldu. Sağlık Bakanlığı’nın elinde tüm sağlık kurumlarının gereksinimlere dair bilgilerin var olması gerekir ancak organizasyonsuzluk had safhada, örneğin birinci basamak sağlık hizmetlerinde çok ciddi sorunlar olmasına rağmen meslektaşlarımız halen devlet hastanesi acillerinde görevlendiriliyor ve hasta bekliyorlar” ifadelerini kullandı. İşgücü planlamasında akılcı bir görevlendirmeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Korur Fincancı, güncel bilgileri de bakanlıkla paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti. Bölgede koruyucu sağlık hizmetlerine ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekleyen Korur Fincancı, aşılamalarının bir an önce başlaması gerektiğini, çocukluk çağı aşılarının aksaması halinde çocukluk hastalıklarının ileride ciddi bir sorun olacağını, buradaki ihtiyacı da karşılayacak bir görevlendirmenin önemine vurgu yaptı. Korur Fincancı konuşmasında konaklama olanağı yaratmak amacıyla üniversite yurtlarının boşaltılarak okulların kapatılmasının barındırdığı risklere de değinerek okul ve yurt ortamlarının aynı zamanda sosyal iyilik halini sağlayan rehabilitasyon alanları olduğunu ifade etti. 

Toplantıda söz alan TTB İnsan Hakları Kolu Başkanı Dr. Ali Karakoç ise deprem bölgesindeki göçmen düşmanlığı ve ırkçılığın yükselmesine dikkat çekerek kamu erki tarafından görmezden gelinen nefret söyleminin, ciddi insan hakkı ihlallerine neden olduğunu belirtti. Toplantıda İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Süleyman Kaynak da söz alarak deprem bölgelerine sağlık hizmeti sunumunda İzmir Tabip Odası’nın oluşturduğu iç organizasyon ve görev paylaşımları hakkında bilgi verdi.

Saha aktarımları bölümünde ise TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten Adana’dan; TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı Hatay’dan; Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz ile önceki dönem tabip odası başkanı Ayşegül Ateş Gaziantep’ten bilgi aktardı.

Aktarımlarda altı çizilen konular şunlardı:

-    Deprem bölgesinde kadın doğum uzmanı ve diş hekimlerine ihtiyaç bulunmaktadır.
-    Yurttaşların ve sağlık emekçilerinin ısınma, barınma ve temizlik ile ilgili ihtiyaçları hâlâ çözülebilmiş değildir.
-    İlaç ve tıbbi malzeme eksikliği devam etmektedir.
-    Bazı deprem bölgelerinde ishal vakaları görülmeye başlanmıştır.
-    Deprem bölgelerinin kırsal alanlarında canlı hayvanların ihtiyaçlarının da ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor.
-    Deprem bölgelerinde ısınma için kullanılan odun vb. gibi malzemeler sağlık sorunlarına neden olacaktır. Bunun çözümü için konteyner ya da prefabrik alanlara ihtiyaç vardır.İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri