Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin üçüncüsünü 9 Şubat 2023 tarihinde çevrimiçi gerçekleştirdi.

Bültenin açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, deprem bölgesinde sağlık hizmet sunumunda yaşanan sorunların devam ettiğini, hekimlerin depremzede olmasına rağmen üç gündür aralıksız çalıştıklarını ve tükendiklerini belirterek Sağlık Bakanlığı’na bu konuda işbirliği talebinin iletildiğini ancak buna herhangi bir cevap verilmediğini söyledi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ise Kahramanmaraş’ta yaşanan sorunlarla ilgili bilgi verdi. Sağlık emekçilerinin dönüşümlü çalışmasının önemine de vurgu yapan Korur Fincancı, gönüllü hekimlerin katkısıyla dönüşümlü çalışmanın mümkün olacağını ancak bu konuda bakanlık tarafından yaratılan belirsizliğin giderilmediğini belirtti. Korur Fincancı “Sağlık Bakanlığı ne telefonlarımıza ne de yazılarımıza cevap veriyor. Şu ana kadar tabip odalarından bize bildirilen gönüllü hekim sayısı 1518’dir. Bu meslektaşlarımızı görevlendirme konusunda adım atamıyoruz, çünkü idari izinli sayılıp sayılmayacağı ile ilgili belirsizlikle karşı karşıyayız” dedi. Korur Fincancı, Adıyaman’da TTB ve gönüllü hekimlerin bölgede birinci basamak sağlık hizmetlerini sürdürecek ekipleri kurmaya başladığını, diğer illerde de benzer çalışmaların yapılacağını vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Basın toplantısında daha sonra saha aktarımlarına geçildi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı, Anlara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Erden ve İstanbul Tabip Odası Denetleme Kurulu üyesi Dr. İncilay Erdoğan Hatay’dan; Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz Gaziantep’ten bilgi verdi. Toplantıya Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Hilal de katılarak bölgedeki kimliklendirme ve defin işlemlerinde yaşanan sorunları aktardı.

Aktarımlarda altı çizilen konular şunlardı:

  • Sağlık hizmet sunumunda organizasyon eksikliği devam etmektedir.
  • Bölgede birinci basamak sağlık hizmetleri neredeyse durmuştur.
  • İlaç erişiminde ciddi sorunlar bulunmaktadır.
  • Depremzedelerin rehabilitasyonu için bölgede sosyal hizmet organizasyonu gerekmektedir.
  • Koruyucu sağlık hizmetleri için acilen su, elektrik ve yakıt sorunun çözülmesi gerekmektedir.
  • Yaşlıların ve gebe yurttaşların grip ve COVID-19 aşıları gecikmeden yapılmalıdır.
  • Deprem bölgede kimliklendirme ve definler usulüne uygun yapılamamaktadır.
     İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #8: Enkaz Kaldırma Faaliyetlerinde Ortaya Çıkan Asbest, Ciddi Sağlık Sorunlarına Neden Olacaktır

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri