15 Temmuz askeri darbe girişimi, TTB ve tüm toplum kesimleri tarafından lanetlenmiş ve demokrasiye sahip çıkılmıştır. Bu süreç aynı zamanda antidemokratik, hukuk dışı uygulamaların terk edilmesi, çatışmalı ortamdan çıkılıp, demokrasi ve barış adına adımların atılmasını gerekliliğini göstermiştir.

Ancak, OHAL ilan edilmesiyle birlikte temel hak ve özgürlükler göz ardı edilerek ülkemiz kanun hükmünde kararnamelerle yönetilmeye başlanmıştır. Darbeyle mücadele adı altında yapılan açığa alma, gözaltı ve tutuklamalar, bir süre sonra, her türlü darbe ve diktaya karşı çıkan emek, demokrasi, insan hakları ve barış için mücadele eden ilerici, demokrat hekimleri, akademisyenleri, öğretmenleri, gazetecileri içine alan bir cadı avına dönüşmeye başlamıştır.  Açığa alınan, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalanlar arasında Birliğimizin laik, ilerici, demokrat üyeleri de yer almaktadır. 

Kısa bir süre önce, bu sürecin bir parçası olarak Mardin’de tabip odası üyesi meslektaşlarımız Dr. Aykut Çobadak, Dr. Mehmet Sav, Dr. Fidel Demir ve Dr. Beşir Kaya gözaltına alınmış, önce hakimlik tarafından serbest bırakılmış, savcının itirazı üzerine tutuklanmışlardır.

Üyelerimizin gözaltı ve tutuklanma sürecinde dosyada gizlilik kararı bulunduğu için,  suç işlediklerine dair ne kanıt bulunduğu bilinememektedir. Hakimlik ve savcılıkta  kütüphanelerinde bulunan kitapları arasından kitabevlerinde satışı yapılan kimi kitap, CD gibi eşyalar suç delili olarak değerlendirilmiştir. Üyelerimiz ifade vermeye kendileri gittiği halde kaçma ihtimalleri gerekçe gösterilerek tutuklanmalarına karar verilmiştir.

Üyemiz olan hekimlerin cadı avına dönüştürülmüş uygulamalarla, tutuklama için öngörülen koşullar bulunmadığı halde tutuklanmaları kabul edilemez. Suçluluğuna ilişkin somut kanıtlar olmaksızın hekimlere yönelik açığa alma, gözaltı ve tutuklamalardan bir an önce vazgeçilmelidir. Darbe fırsatçılığına hayır diyor, Dr. Aykut Çobadak, Dr. Mehmet Sav, Dr. Fidel Demir ve Dr. Beşir Kaya’nın serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Sürecin takipçisi olacağız.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi