Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, 15 Aralık 2022 günü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (TMMOB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ile TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, II. Başkanı Selçuk Uluata, Genel Sekreteri Dersim Gül, Yürütme Kurulu üyeleri Orhan Sarıaltun, Hülya Küçükaras ve Özden Güngör katıldı.

Görüşmede meslek örgütlerine yönelik baskılara karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.