TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan ve TTB Dış İlişkiler Bürosu üyesi Prof. Dr. Dilek Aslan, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Fuat Oktay’ı ziyaret etti.

28 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede, AFAD’ın çalışmaları ve Türkiye’de sığınmacıların durumu ile ilgili görüş alış verişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, AFAD Başkanı Dr. Fuat Oktay, TTB, İstanbul Tabip Odası ve Dünya Tabipleri Birliği tarafından 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu’na davet edildi.