Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin “Deprem” başlıklı dosyasının ilk bölümünü içeren Eylül-Ekim 2023 sayısı yayımlandı.

Dosya editörlüğünü Dr. Cavit Işık Yavuz’un yaptığı sayıda dokuz yazı yer alıyor. Dosyanın bu ilk bölümünde depremle ilgili halk sağlığı, çevre sağlığı ve acil tıp alanından değerlendirmeler; şubat depremleriyle ilgili alandan deneyimler, gözlemler ve uzmanlık derneklerinden yazılar ile TTB’nin mart ayında yayımladığı Birinci Ay Raporu yer alıyor. Bir sonraki sayıda yer alacak dosyanın ikinci bölümünde de farklı alanlardan uzmanların yazılarına ve değerlendirmelerine yer verilecek.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 45 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.