Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü”ne imza atan devlet üniversitelerinin tıp fakültelerindeki öğretim üyelerine, bazı yerlerde de tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerine imzalatılmak istenen “Tip Hizmet Sözleşmesi” ile ilgili yargı yoluna başvurdu.

TTB Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan yürütmeyi durdurma istemli iptal davası başvurusunda; “personel” olarak tanımlanan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile başhekim arasında imzalanması bildirilen tip sözleşmenin hukuka, özlük haklarına ve akademik çalışma ortamına uygun olmayan maddelerine dikkat çekildi.

TTB’nin “Tip Hizmet Sözleşmesi” açıklaması için tıklayın.

TTB-UDEK’in “Tip Hizmet Sözleşmesi” açıklaması için tıklayın.