Sağlıkta şiddet hız kesmiyor. Yetkililer ise sadece izliyor. Daha üç gün önce Diyarbakır Lice’de sağlık çalışanlarının hayatlarını tehdit eden saldırıdan sonra bugün de Sakarya’da bir ASM’de çalışan meslektaşımız darp edildi. Arkadaşımıza uygulanan şiddeti kınıyoruz.

Meslektaşımıza hukuki desteğimizi ve dayanışma duygularımızı ilettik. Her sağlıkta şiddet olayında meslektaşlarımızın yanında olmaya ve sağlıkta şiddet son bulana kadar birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi