1 Mayıs 1977’de Taksim’de, 1 Mayıs 1989’da Şişhane’de ve 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de yitirdiklerimiz için 28 Nisan 2024 Pazar günü anma törenleri düzenlendi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin (TDB) çağrısıyla düzenlenen anma etkinliklerine emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri de destek verdi.

1 Mayıs’ta yitirdiklerimiz için ilk anma Taksim Kazancı Yokuşu’nda yapıldı. Anma etkinliğinde konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, Edip Cansever’in Mendilimde Kan Sesleri şiirine atıfla “Bu topraklarda mendillerimiz hep kanlıdır bizim. 41 yoldaşımızı 47 yıl önce yitirdiğimizde de mendilimiz kan revan içindeydi. Neoliberal, patriyarkal kapitalizmin yollarını döşemek için kullandıkları taşlarda bizlerin katli vacipti” dedi. Bir daha katliamlar olmasın, insanlar yaşamlarını yitirmesin diye yıllardır mücadele ettiklerini belirten Korur Fincancı, “TTB ve tüm hekimler adına en başından beri yaşamdan yana, yaşatmak için haykıranlar olarak, 1 Mayıs'ta da birlik için, mücadele için, dayanışma içinde bir arada olmayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Taksim’deki anmanın ardından ikinci anma etkinliği Şişhane’de gerçekleştirildi. Anma etkinliklerinin sonuncusu ise Kadıköy’de düzenlendi. Anma etkinliklerinde “Yaşasın 1 Mayıs”, “Emek bizim, gelecek bizim”, “Her yer Taksim, her yer 1 Mayıs” sloganları atıldı, yaşamını yitirenler anısına karanfiller bırakıldı.

Anma etkinliklerindeki konuşmalarda; 1 Mayısların dünyanın tüm değerlerini üreten emekçilerin hem emeğin hakkı için yürüttüğü mücadeleyi hem de demokrasi, özgürlük ve barış taleplerini alana yansıttığı gün olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesi’nin, 1 Mayıs Taksim Meydanı yasağı için verdiği hak ihlali kararının hatırlatıldığı konuşmalarda “1 Mayıs sabahı tüm işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri, Taksim’de olmak isteyen herkesi bir elimizde Anayasa Mahkemesi kararı, diğer elimizde karanfillerimiz ile Taksim’e yürümeye çağırıyoruz” denildi.