Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (Standing Committee of European Doctors; CPME) toplantısı 24 ve 25 Kasım 2017 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına Prof. Dr. Dilek Aslan katıldı.

Toplantı 24 Kasım’da Çalışma Grupları, 25 Kasım’da da Genel Kurul olarak iki alt başlıkta gerçekleştirildi. Türk Tabipleri Birliği, toplantının birinci gününde “Beslenme, Fizik Aktivite ve Sağlık” ve “Mülteci Sağlığı” Çalışma Gruplarına katıldı. Dinamik süreçleri olan çalışmalar kapsamında TTB; Beslenme, Fizik Aktivite ve Sağlık Çalışma Grubu kapsamında “eşitsizlikler”, “gıda güvencesi (food security)”, ve “herbal ürünlerin kullanımında artış” konularının özel başlıklar olarak ele alınabileceği önerisinde bulundu. “Mülteci Sağlığı” Çalışma Grubunda ise TTB olarak Türkiye’deki duruma ilişkin çalışmaların yapıldığı, uluslararası ölçekte gelişmelerin yakından takip edildiği, konunun TTB açısından özel bir gündem olduğu, tıp eğitimi müfredatına bu konuya ilişkin özel bir çalışma başlığı eklenebileceği gibi konu başlıkları sözel olarak ifade edildi.

Genel Kurul toplantısında ele alınan pek çok konu içerisinde Ekim 2017’de Dünya Tabipleri Birliği tarafından güncellenen ve onaylanan Cenevre Bildirgesinin (Hekimlik Andı) Kurul tarafından benimsenerek kabul edilmiş olması önemli bir gündem oluşturdu.

Gelecek dönem CPME toplantılarının 13 ve 14 Nisan 2018 tarihlerinde Belçika’nın Brüksel kentinde, 9 ve 10 Kasım 2018 tarihlerinde ise İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirileceği bilgisi toplantı sonunda CPME Genel Kurulunda ilan edildi.

Toplantı raporuna ulaşmak için tıklayınız.