Türk Tabipleri Birliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi tarafından oluşturulan bir heyet 9-14 Mayıs 2015 tarihlerinde İsrail ve Filistin'i ziyaret etmiş, hemen ardından ziyaret raporlaştırılmış, raporun 21 Temmuz'da düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulması planlanmıştı. Ne yazık ki; 20 Temmuz'da Suruç'ta meydana gelen ve ardı arkası kesilmeyen katliamlar nedeniyle, raporun kamuoyu ile paylaşılması ertelenmişti.

Ziyaret, İsrail'in Filistin topraklarına 2014 Temmuz ayındaki saldırısından sonra planlanmış, izin ancak 2015 Haziran'ında alınabilmişti.

2014 Temmuz ayında İsrail’in Filistin topraklarına, Gazze’ye düzenlediği saldırılar, hava ve kara operasyonları sonucunda en az 500’ü çocuk %70’ini sivillerin oluşturduğu 2100 kişi ölmüştür. 11.000’in üzerinde yaralı olduğu, yaklaşık 100.000 insanın evsiz kaldığı tahmin edilmektedir. İsrail resmi kaynaklarına göre 6’sı sivil ve biri çocuk olmak üzere 73 kişi ölmüş, 469 asker, 255 sivil yaralanmıştır.

Bu saldırılar tüm dünyanın, gözleri önünde yaşanmıştır. Özellikle son yıllarda saldırılarda hedef alınanların, ölenlerin ve yaralananların yaklaşık %90’ını sivil halk oluşturmaktadır. Sağ kalanlar yaşadıkları mekanları terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu insanların büyük çoğunluğu insani yardımlara ihtiyaç duymaktadır. Var olan sağlık sistemi çökmüş, hekimler ve sağlık çalışanları öldürülmüş, 180 hastanenin %90’ı hizmet sunmalarını sağlayacak mekanlarını ve kaynaklarını yitirmiştir.

Saldırı ve çatışmaların ruhsal, toplumsal ve tıbbi sonuçları ile insan hakları ihlallerini değerlendirebilmek ve gereksinimleri saptayabilmek amacı ile Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Kocaeli Üniversitesi Ruhsal Travma ve Afet Çalışmaları Birimi tarafından oluşturulan bir heyet 9-14 Mayıs 2015 tarihleri arasında, savaştan 9 ay sonra İsrail, Filistin ve Gazze’ye ilk ziyaretlerini düzenlemiştir. İsrail ve Filistin’de insan hakları konusunda çalışan sivil toplum örgütleri, İsrail Tabipler Birliği, Adli Tıp Enstitüsü ve Filistin topraklarında toplum ruh sağlığı merkezleri, işkenceye maruz bırakanları tedavi eden ruhsal travma merkezleri, çeşitli üniversitelerin ilgili bölümleri ve yönetimleri ile görüşmeler yapılmıştır.

Rapor için tıklayınız.