Hastane çalışanları, Ankara’da 1952’den bu yana hizmet veren Verem Savaş Derneği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin Özel Hastaneler Yönetmeliği kapsamında fiziksel şartlarının uygun olmaması gerekçesiyle kapatılmasını ve hastanede çalışan 50 emekçinin işine son verilmesi kararını 15 Nisan 2021 günü bir basın açıklaması yaparak protesto etti.

Basın açıklamasına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemur ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ümit Yaşar Öztoprak ile Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da destek verdi.

Hastane emekçileri tarafından yapılan açıklamada hiçbir kâr amacı gütmeden 70 yıldır hizmet veren Verem Savaş Derneği Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin bir yazı ile kapatıldığı, emekçilerine ise Whatsapp mesajıyla “İşinize son verildi” mesajı atıldığı aktarıldı. Karara karşı açtıkları davada yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını söyleyen sağlık emekçileri açıklamalarını şöyle sonlandırdı: “Hastanenin kapanmaması ve personelinin mağdur olmaması için çalışanlar ve buradan hizmet alan hastalar olarak hastanenin mülkiyeti ile birlikte Sağlık Bakanlığı’na devredilmesini; eğer devir konusu mümkün değilse tıp merkezi ya da poliklinik olarak hizmet vermesi seçeneklerinin tekrar değerlendirilmesini ve Sağlık Bakanlığı’nın bizlere sahip çıkmasını istiyoruz.”

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ise veremle savaşta çok büyük roller üstlenmiş bu hastane için verilen kapatma kararının büyük bir hata olduğunu ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.