Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Yönetim Kurulu üyeleri, 2 Eylül 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi üyeleri katıldı.

TTB’nin yeni yönetiminin tebrik edildiği ziyarette, sağlık sistemindeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Toplumsal sağlık mücadelesi için birlikte hareket etmenin öneminin vurgulandığı görüşmede, dayanışmanın altı çizildi.