Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu’nun düzenlediği “Tüm Boyutlarıyla Turizm ve Sağlık” konulu 31. Gezici Eğitim Semineri (GES) 25 üniversitenin tıp fakültesinin halk sağlığı anabilim dalından 27 asistanın katılımıyla seminerin ilk durağı olan Antalya’da başladı.

Antalya Tabip Odası’nda Doç. Dr. Mehtap Türkay ve Doç. Dr. Gamze Varol’un eğitim yönlendiriciliğinde 13 Ekim 2019 tarihinde başlatılan GES, Antalya ve Muğla illerinde sağlık ve turizm alanında hizmet veren kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşülerek bilgi ve deneyim paylaşılmasının ardından 19 Ekim 2019’da sona erecek.