17 Ağustos tarihini yitirdiğimiz on binlerce yurttaşımızın ve onlarca meslektaşımızın acısını hissederek anıyoruz ve anıları önünde saygı ile eğiliyoruz.

Ancak 17 Ağustos denilince ihmalleri, fırsatçılığı, rantçılığı, bilimsel yöntemlerden uzaklaşmayı da hatırlıyor ve bu tutumdan ısrarla vazgeçilmediğini üzülerek görüyoruz.

Türk Tabipleri Birliği olarak bilim insanlarından sürekli deprem uyarısının yapıldığı bu günlerde, devleti yönetenleri rant politikalarından vazgeçip halkın taleplerine ve yaşam hakkına sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi