Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarına yönelik şiddet başvurularının kaydedildiği Beyaz Kod verilerinin paylaşılması talebiyle 3 Mart 2022’de Sağlık Bakanlığı’na bir yazı yazmış, yazıya kanunen belirlenmiş süre içinde yanıt verilmemesi üzerine konuyu idare mahkemesine taşımıştı. Ankara 6. İdare Mahkemesi 19 Ekim 2022 tarihli kararında; Beyaz Kod verilerini istemenin TTB’nin görev tanımı kapsamında, verileri paylaşmanın ise Sağlık Bakanlığı’nın sorumluluğu gereği olduğuna hükmetmişti.

TTB, mahkeme kararı üzerine 21 Temmuz 2023’te bakanlıktan bir kez daha Beyaz Kod verilerini istemiş, bakanlığın talebi bir kez daha yanıtsız bırakması üzerine 29 Eylül 2023’te idare mahkemesine ikinci defa dava açmıştı. Ankara 17. İdare Mahkemesi de 29 Şubat 2024 tarihli kararında TTB’yi haklı bularak bakanlığın yükümlülüğünü hatırlatmıştı.

İkinci mahkeme kararı sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından TTB’ye bir yanıt yazısı gönderildi. Yazıda sadece bir cümle ile fiziksel şiddet bildirim sayısı ile bu bildirimlerin kaçının hangi sağlık kuruluşlarından yapıldığı yer alırken; bildirimlerin tarih aralığı, cinsiyet dağılımı, fiziksel-sözel ayrılığı gibi TTB’nin ayrıntılı olarak yanıt istediği soruların hemen hemen tümü yanıtsız bırakıldı.

TTB, idare mahkemesi kararlarına aykırı ve ciddiyetten yoksun yanıtı üzerine 10 Mayıs 2024 günü bakanlığa bir yazı daha yazdı. Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi uyarınca çağrı merkezinin arşiv ve kayıtlarının düzenli tutulması, raporlamalar yapılması, ilgili birimlere aylık ve yıllık veriler gönderilmesi gerektiği hatırlatılan yazıda; bu raporların eksik paylaşılmasının yargı kararlarına uymama anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Yazıda şu ifadelere de yer verildi:

“Sağlıkta şiddeti önleyici mekanizmaların ve politikaların geliştirilmesi için önemli olan bu raporların ve istatistiklerin, hekimlerin meslek örgütü olan TTB ile eksik paylaşılmamasındaki ısrar; şiddetin önlenmesine dönük TTB ve ilgili sağlık emek ve meslek örgütlerinin, bakanlık ile ortaklaşa mücadele yürütmesini engellemekte ve dolayısıyla şiddetin tırmanmasına sebebiyet vermektedir.

Yukarıda belirttiğimiz yasal durum ve mahkeme kararı gereğince bilgi edinme başvurumuzdaki taleplerimizin ivedilikle karşılanmasını, aksi takdirde ilgililer hakkında hukuki ve cezai yasal yollara başvurulacağının bilinmesini saygı ile sunarız.”
 

TTB’nin yazdığı yazının tamamı için tıklayın.

Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin kararı için tıklayın.

Ankara 17. İdare Mahkemesi'nin kararı için tıklayın.