Kırkıncı yılını dolduran TTB yayını Topum ve Hekim Dergisi, 2018 yılının üçüncü sayısını oluşturan Mayıs-Haziran sayısı ile okurlarıyla buluştu. Yeni sayı “Aşı Karşıtlığı” başlıklı dosya yazılarını ve iki dosya dışı yazıyı içeriyor.

Dosya editörlüğü Dr. Melike Yavuz tarafından yapılan “Aşı Karşıtlığı” dosyasında son yıllarda artan aşı karşıtlığı ve aşı tereddüdü çeşitli yönleriyle irdeleniyor. Dosya editörü yazısında, “aşı karşıtlığını biçimleri, nedenleri, tarihsel arka planı, sonuçları ve çözüm yolları çerçevesinde tartışmaya” çalıştıklarını belirterek bu tartışmada “soruna bakış açımızı, sorgusuz, şüphesiz ve körlemesine bir aşı savunusu cephesine hapsetmemek” konusunda hassas olduklarının, piyasa faktörünü göz ardı etmediklerinin altını çiziyor. Sekiz yazının bulunduğu dosya dünyadaki tartışmaları özetleyen ülkedeki duruma dair saptamalar da içeren bir içerik taşıyor.

Dosya dışı yazılardan ilki “Kamu Sağlık Hizmetlerinde Bütçe Temelli Dönüşüm ve Personel Ödemeleri” başlığında ve kamu sağlık hizmetlerinde oluşan bütçe temelli dönüşüm ve döner sermaye bütçesinden yapılan performansa göre ödeme, sabit ödeme ve nöbet icap ödemelerini tartışmaya açıyor.

Bir diğer yazı ise Uluslararası Sağlık Politikaları Birliği (IAHP) kurucusu ve International Journal of Health Services dergisinin editörü Prof. Dr. Vicente Navarro hem birlik hem de dergi ile ilgili önemli bilgiler aktaran bir görüşmeyi içeriyor.

Yazıların özetlerine eski sayıların içeriğine ve abonelik bilgilerine Toplum ve Hekim web sayfasından ulaşılabiliyor (http://www.ttb.org.tr/thnew/).