Türk Tabipleri Birliği, kapatılan yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta iken işsiz kalan öğretim elemanları ve hekim meslektaşlarımızın, akademik hayata katılımlarının yeniden sağlanması,  işsizlik sorunlarının çözülmesi için Yükseköğretim Kurulu’na başvurmuştur.

Türk Tabipleri Birliği olarak, Yükseköğretim Kurulu’ndan, çalıştıkları üniversitelerinin kapatılması işlemi nedeniyle işsiz olan öğretim elemanlarının akademik birikimlerinden yararlanılmasını, işsizlik sorununa, akademik liyakata ve üniversite özerkliğine uygun bir çözüm bulunmasını ve gerekli önlemler alınıncaya kadar söz konusu öğretim elemanlarının çalışamadıkları süre içindeki özlük haklarının karşılanmasını talep ediyoruz. Gerek öğretim üyelerinin gerekse konuya ilişkin kuruluşların bu yöndeki görüş, öneri ve taleplerini Yükseköğretim Kurumu ve ilgililerle paylaşmalarının sorunların çözümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz.

TTB'den YÖK'e gönderilen yazı için tıklayınız.