Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde bir hekim ve bir hemşirenin şiddete uğrayarak darp edilmesi, basın açıklamasıyla protesto edildi.

İstanbul Tabip Odası ve SES Aksaray Şubesi tarafından 30 Eylül 2016 günü gerçekleştirilen basın açıklaması için hekimler ve sağlık çalışanları 12.30’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesinde bir araya geldiler. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Melahat Cengiz, Dr. Haydar Durak ve Dr. Muzaffer Başak katıldılar.

Dr. Haydar Durak, “Sağlıkta şiddetin yaşanmadığı bir günümüz olmuyor ne yazık ki. Bizim hastanemizde son aylarda bıçakla yaralanan arkadaşımız dahi oldu. Son olarak dün bir doktor ve bir hemşire arkadaşımız bir hasta yakını tarafından darpedildi, şiddete uğradı. Hastanemizde 1 ay boyunca tedavi gördükten sonra taburcu olan hastanın yakını, bir gün sonra doktor arkadaşımızı ve hemşire arkadaşımızı darp etmiştir. Doktor arkadaşımızın tedavisi yatarak devam etmektedir. Biz saldırganı ve yaşanan olayı kınıyoruz. Bu şiddet ortamını yaratan koşulları da protesto ediyoruz. Hekimleri, sağlık çalışanlarını sağlık alanında yaşanan tüm olumsuzlukların sebebi gibi gösteren, halkı hekimlere, sağlıkçılara kin beslemeye iten bir ortam yaratılıyor ne yazık ki. Bizler sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusu değiliz. Bu şiddet ortamını reddediyoruz, alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de, sadece Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesinde, son 2 sene içerisinde 5-6 kez sağlıkta şiddete karşı basın açıklamaları yaptıklarını hatırlatarak, sağlıkta şiddetin artmasının ne yazık ki sadece Cerrahpaşa ile de sınırlı olmadığını söyledi. İstatistiklerin günde 30 sağlık çalışanının şiddete uğradığını gösterdiğini belirten Tükel, bu sayının üçte birinin hekim olduğunu belirtti. 

Sağlıkta şiddeti yaratan en önemli etkenin sağlık sistemi olduğunu belirten Raşit Tükel, sistemde yaşanan sorunların doğrudan sağlık çalışanlarına yansıtıldığını vurguladı. Tükel, sağlık yöneticilerinin çözüm üretmek yerine doğrudan sağlık çalışanlarını değersizleştiren, sorunların sorumlusunu hekimler, sağlık çalışanlarıymış gibi gösteren açıklamalar yaptıklarını belirtti. Sağlık alanında performans sistemi dayatmasının pek çok sorunu beraberinde getirdiğine de dikkat çeken Tükel, performans sisteminin daha çok hasta bakmayı, daha çok işlem yapmayı dayattığını, uygun olmayan koşullarda sağlık hizmeti verilmeye çalışıldığını ve sağlıkta niteliğin göz ardı edildiğini vurguladı. 

Tükel, sağlıkta şiddeti doğuran bir nedenin de hastaların bu sistem içinde adeta müşteri gibi görülmesi olduğunu kaydetti. İstediği herhangi bir şey yerine gelmeyen bir hastanın şiddete başvurabildiğini belirten Tükel, sağlık alanı yöneticilerini yeni ölümlerin yaşanmasını beklemeden ciddi önlemler almaya çağırdı. 

SES Aksaray Şubesi adına konuşan Dr. Selma Okkaoğlu da, eksik kadrolarla, eksik malzemelerle, uygun olmayan koşullarda sağlık hizmeti vermeye çalıştıklarını belirterek, "Hizmetlerdeki aksamaların suçlusu, sorumlusu sağlıkçılar değil. Biz bu eksiklikleri yıllardır dile getiriyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak bu kurumlarda nitelikli sağlık hizmeti üretmek istiyoruz. Bu hizmeti verebilmemiz için gerekli koşulların sağlanmasını bekliyoruz. Performans sisteminin sonlandırılmasını istiyoruz. Bu adımlar atılmadan, toplumun içerisinde yaşanan tüm alanlardaki şiddete son demeden, yönetimin bizlere dayattığı şiddete son vermeden sorunların çözümü mümkün değildir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ortak basın açıklamasını Dr. Melahat Cengiz okudu. Açıklamada, "Sağlık hizmeti sunulan alanlarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde siyasi iktidarın ve özellikle sağlık yöneticilerinin, sağlıkçılara karşı yürüttüğü, mesleği değersizleştirici, sağlık çalışanlarını aşağılayıcı ve hedef gösterici tavırlarının önemli rol oynadığını bir kez daha yineliyoruz. Sağlık çalışanlarının sistemdeki tüm eksiklik ve aksaklıklara karşın özveriyle sundukları sağlık hizmeti göz ardı edilerek verilen bu emek popülist söylemlere kurban edilmektedir. Tıbbi bir gerekliliği olsun ya da olmasın hasta yakınlarınca talep edilen her şeyi, istendiği anda ve istendiği şekilde gerçekleştirmeyen her hekimin, her sağlık çalışanının, her an saldırıya uğrayabileceği bir sağlık ortamı yaratılmıştır. Yıllardır dile getirdiğimiz bu gerçekliğe kulaklarını tıkayan, akılcı ve yerinde önlemleralmaktan uzak duran yetkililere birkez daha Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden haykırıyoruz: Tükeniyoruz, saldırıya uğruyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz! Artık Yeter!” denildi.

Basın açıklaması için tıklayınız.