Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Tabipleri Birliği tarafından belirlenen Hekimlik Andı’nın tıp fakülteleri mezuniyet törenlerinde deontolojik kurallara uygun bir biçimde okutulması için 22 Mayıs 2024 günü tıp fakülteleri dekanlarına ve tabip odalarına birer yazı gönderdi.

“Dünya Tabipler Birliği’nin Cenevre Bildirgesi tüm hekimler için ortak ve bağlayıcıdır” cümlesiyle başlayan yazıda hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanımın ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olmayacağı, bu nedenle hekim adaylarının Hekimlik Andı üzerinde eksiltme, ekleme veya değişiklik yapılmış bir metin okutulmaya zorlanmasının etik ihlal ve suç olduğu belirtildi.

Yazının tamamı için tıklayın.