TTB, DİSK, KESK ve TMMOB Heyeti, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen Türkiye tarihinin en büyük işçi katliamının ikinci yıl dönümünde Soma’da düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. Heyette, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, Manisa Tabip Odası Başkanı Dr. Hasan Semih Bilgin, DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı yer aldı.

Heyet ilk olarak, Maden Mühendisleri Odası tarafından Hükümet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasına katıldı. Ardından, Madenci Anıtı önünde, TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’un ortak açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada, Soma katliamının göz göre göre geldiğine dikkat çekilerek; ocakta karbonmonoksit gazının aylardır limit değerlerin üzerinde seyrettiği, gaz algılayıcılarında bu değerlerin belli olduğu, ocak sıcaklığının bir aydan beri normalin üzerinde seyrettiği, işçilerin yoğun baş ağrısı şikâyetinde bulundukları ve yoğun ağrı kesici kullandıkları vurgulandı. Tüm bunların net bir şekilde kömür yangınını göstermesine karşın, üretim zorlamasının devam ettirilmesinin katliamın ana nedeni olduğu belirtildi. Açıklamada, “Soma’da yaşanan iş cinayetini doğuran nedenler ve bu cinayetin sorumluları ile hesaplaşmadan yeni Soma’ların yaşanması kaçınılmazdır” denildi.

Açıklamadan sonra Soma’da mezarlık ziyaretinde bulunan heyet, mezarlara karanfil bıraktı. Mezarlık ziyaretinin ardından, yaşamını kaybeden madencilerin yakınlarıyla görüşmeler gerçekleştirildi. 

Basın açıklaması için tıklayınız.