Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından verilecek Bilirkişilik Temel Eğitimi’ne ilişkin hazırlık toplantısı 18 Ekim 2017 tarihinde TTB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Ankara’daki tıp fakülteleri, çeşitli tıpta uzmanlık dernekleri ve TTB’den temsilciler katıldı.

Bilirkişilik alt uzmanlık alanları liste çalışması tamamlanma aşamasına geldi. Buna göre, tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık alanları “Tıp” başlığı altında uzmanlık alanları olarak yer alacak. Bölgesel bilirkişi listelerine kayıt aşamasında ve hâkimler tarafından bilirkişi ataması yapılırken burada yer verilen bilgiler kullanılacak. Bu kapsamda uzmanlık derneklerince, her bir tıpta uzmanlık alanı ile yan dal uzmanlık alanının “uzman” sıfatı ile bilirkişilik yapabileceği sağlık hizmetlerini neler olduğunu anlatan kısa bilgi notları hazırlandı.  

Bilirkişilik Temel Eğitimi, “teorik” ve “uygulama” olarak iki bölüme ayrıldı. Uygulama bölümü yönünden her bir tıpta uzmanlık dalının kendine özgü gereksinimleri bulunuyor. Toplantıda, bu kapsamda Bilirkişilik Temel Eğitim Müfredatı ile eğitimin diğer süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Hazırlıklar kısa sürede tamamlanarak, eğitimlere başlanacak. Eğitim sürecine ilişkin ayrıntılar www.ttb.org.tr üzerinden paylaşılacak.