Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer, aramızdan ayrılışının ikinci yılında, 19 Mart 2015 günü, mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma etkinliğine, Ata Soyer'in annesi Sıdıka Soyer, babası Mustafa Soyer, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Soyer'in yakınları, arkadaşları ve hekimler katıldılar.

Soyer için, aynı akşam bir anma toplantısı gerçekleştirildi. TTB’de gerçekleştirilen toplantıya Soyer’in yakın dostları, hekimler, TTB ve ATO yöneticileri katıldılar. Ata Soyer’in sunumlarından kesitlerin ve fotoğrafların sunulduğu toplantıda, katılımcılar Soyer ile duygularını, anılarını paylaştılar.

Soyer, 21 Mart 2015 Cumartesi günü de, TTB, SES ve Ata Soyer Sağlık ve Politika Araştırmaları Derneği'nin İstanbul Tabip Odası'nda düzenlediği etkinlikle anıldı.